STARIS Staszów to skrót pełnej nazwy naszego stowarzyszenia, czyli Staszowskiego Towarzystwa Amatorów Rekreacji i Sportu „Ruch – Sprawność – Zdrowie”. Jesteśmy grupą pozytywnie zakręconych osób chcących aktywnie działać na rzecz szeroko rozumianej rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym także niepełnosprawnych. Chcemy też mieć wpływ na wszystko, co dzieje się w tym zakresie w Staszowie i w miarę możliwości innych gminach powiatu. Swoje cele będziemy realizować w ramach działalności społecznej i charytatywnej. Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do naszego stowarzyszenia wszystkich chętnych, którym przyświecają zbieżne cele. Będzie nam miło wspólnie organizować, promować, tworzyć czy popularyzować ambitne działania stowarzyszenia. Oczekujemy również na nowe pomysły i inicjatywy. Miejmy wpływ na to, co dzieje się w naszym regionie i jak chcielibyśmy spędzać wolny czas!

Struktura stowarzyszenia:
Prezes Honorowy:
Ryszard Pyciński

Zarząd:
Arkadiusz Nemś – Prezes
Magdalena Nurkiewicz – Wiceprezes
Artur Banaś – Członek Sekretarz
Arseniusz Kruszewski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Anna Pawlik – przewodnicząca
Rafał Mazur – członek
Magdalena Polewka – członek

 

Statut stowarzyszenia – Pobierz PDF

 

Dane stowarzyszenia:

Staszowskie Towarzystwo Amatorów Rekreacji i Sportu „Ruch – Sprawność – Zdrowie”

NIP 8661734967
KRS 0000509716
REGON 260770890

KONTO 87 2030 0045 1110 0000 0281 5710

Siedziba:

ul. Staszowska 65, Kurozwęki, 28-200 Staszów

tel. 504 038 867
adres mailowy: poczta@staris.pl
strona internetowa: www.staris.pl
fanpage: www.facebook.com/staris.staszow/